АЗА ЖЫР – АҚБОТА БОЗДАУ (Адамзаттың асыл перзенті Əбіш Кекілбайұлының рухына)

Бота көрдім мен түсімде боздаған, Қан жүрегі жанған шоқтай қоздаған. Боздай-боздай айналды да дастанға, Сол ақ бота сіңіп кетті аспанға.

Read more