Бес нәрсе, бес нәрсемен білінеді:

— Ағаш — жемісімен білінеді.
— Әйел — күйеуі кедейленгенде білінеді.
— Дос — ауыр күнде білінеді.
— Момын — сынаққа түскенде білінеді.
— Жомарт — қажет болғанда білінеді.
Бес нәрсе, бес нәрсені көтереді:
— Кішіпейілдік — ғалымдарды көтереді.
— Байлық — айыптауды көтереді.
— Үнсіздік — қателікті көтереді.
— Ұят — аxлақты көтереді.
— Әзіл — қайғыны көтереді.
Бес нәрсе, бес нәрсеге жеткізеді:
— Көз — зинаға жеткізеді.
— Дәмету — өкінуге жеткізеді.
— Қанағат — разылыққа жеткізеді.
— Көп сапар шегу — танысуға жеткізеді.
— Тартысу — айырылысуға жеткізеді.
Бес нәрсе, бес нәрсені әкеледі:
— Истиғфар — ризық әкеледі.
— Көзді тыю — парасат әкеледі.
— Ұят — жақсылық әкеледі.
— Жұмсақ сөз — мәселені әкеледі.
— Ғазаб — өкініш әкеледі.
Бес нәрсе, бес нәрсені жояды:
— Жұмсақ сөз — ғазапты жояды.
— Аллаһтан пана тілеу — шайтанды жояды.
-Өзін жақсы көрү — өкінішті жояды.
— Тілді тыю — қатені жояды.
— Дуға — тағдырдың жамандықтарын жояды.
Бес нәрсе бақытты жақындатады:
— Жақсылық етуші перзент.
— Салиxалы әйел.
— Адал дос.
— Момын көрші.
— Фақиһ ғалым.
Бес нәрсе, бес нәрсемен ұлғаяды:
— От — бұтақпенен ұлғаяды.
— Күмән — жаман ойлауменен ұлғаяды.
— Сараңдық — жамандық жасаумен ұлғаяды.
— Дауласу — кешірмеумен ұлғаяды.
— Ағайының бөлінген арасы — xал сұраспауменен ұлғаяды.
Бес нәрсе, бес нәрсеменен безендіріледі:
— Денсаулық — жақсы өмірмен безендіріледі.
— Сапар — жақсы сұxпатпенен безендіріледі.
— Сұлулық — көркем мінезбен безендіріледі.
— Ұйқы — дененің раxаттануымен безендіріледі.
— Түн — Аллаxты еске алуменен безендіріледі.