2023 жылы 1 қаңтардан бастап жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдер тағайындау үшін…

2023 жылы 1 қаңтардан бастап жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдер тағайындау үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерде қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш (АЕК) 3 450 теңге көлемін құрайтыны туралы хабарлаймыз (2022 жылғы 1 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң) #хқко

Информируем, что с 1 января 2023 года установлен размер месячного расчетного показателя (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей, который составил – 3 450 тенге (Закон «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» от 1 декабря 2022 года) #цон